Archive for Novembre 21, 2008

Iniciativa demana en les Corts es dote de fisioterapeuta i educadors al CP Serrano Súñer

pregunta enregistrada avui


A LA MESA DE LES CORTS

Mireia Mollà i Herrar, diputada del grup parlamentari “Esquerra Unida-Bloc-Verds-IR: Compromís”, a l’empara del que disposa l’article 157  del RC, té l’honor de formular a l’Honorable Senyora Conseller d’Educació,   la pregunta següent, desitjant contestació escrita.

Els pares i Mares del CP Serrano Súñer de Castelló, vénen manifestant-se per la manca d’ajut als estudiats amb discapacitat que estudien en aquest centre, els quals necessiten un fisioterapeuta , i dos educadors més, tal i com es correspon per ràtio.

Cal recordar que aquests alumnes amb diversitat funcional necessiten d’educadors per a acudir al bany, per exemple, o altres activitats que la resta d’alumnes sense aquests problemes poden fer sols

Per quin motiu el CP Serrano Súñer encara no disposa dels fisioterapeutes i educadors que els pertoca per llei?

Quan pensa solucionar la Conselleria aquesta mancança?

Les Corts, 20 de novembre   de 2008

Mireia Molla

Leave a comment »