Nota d´Iniciativa sobre el drenatge del Prat de Cabanes-Torreblanca, i resposta de la Unió Europea

canalitzacionsperonesdessecaelpratMulet recorda que el Consell va reconèixer l´afecció del drenatge i es va obligar a l´empresa Marina d´Or a modificar les actuacions.

La Unió Europea ha respost a l´Eurodiputat d´Iniciativa, Raül Romeva, l´arxiu de la investigació oberta arran la dessecació de l´àrea immediata (àrea de protecció de conca) del Prat de Cabanes-Torreblanca, pel drenatge que estava fent l´empresa Marina d´Or al PAI Torre la Sal, en base a la informació de les “autoritats espanyoles” que han informat a la Comissió que no s´havien fet obres en el perímetre de protecció ni en la zona d´esmortiment de la zona protegida.

Des d´Iniciativa, s´ha avançat que es tornarà a dur la denúncia davant la UE, pel joc de confusió al qual ha jugat el Consell de la Generalitat.

Segons el regidor d´Iniciativa a Cabanes, Carles Mulet ” tenim respostes parlamentàries de la Conselleria de Medi Ambient, que ens reconeix que l´empresa Marina d´Or estava provocant el drenatge de la zona de protecció de conca del Prat, que òbviament no està catalogada com a perímetre de protecció ni zona d´esmortiment, però sí estava ocasionant el drenatge de la zona humida. I per la nostra denúncia, es va obligar a l´empresa a modificar el seu sistema de construcció, i deixar de drenar. La denúncia va tindre lloc a l´agost del 2006, justament a l´inici de les obres”

Per al regidor ecosocialista ” a partir d´eixa data no es van tornar a fer els drenatges, però això no significa que no es feren durant l´estiu de 2006, i per tant, l´agressió a l´àrea de protecció de conca si es va produir, tal i com va reconèixer la Conselleria de Medi Ambient, altre tema és que d s´haja intentat ara, oblidar l´assumpte, i evitar cap sanció de la UE per un fet passat”

Iniciativa va denunciar als parlaments valencians, estatal i europeu, el drenatge de l´àrea de protecció de conca del Prat de Cabanes-Torreblanca, on es tiraven directament a la mar diàriament milers de litres d´aigües del castigat subsòl compartit del Prat, afectant seriosament a la subsistència del mateix, aquestes actuacions no tenien cap tipus de llicències ni estudi, i va haver de ser la pròpia Conselleria qui demanara la paralització.

En cap moment la Decoració d’Impacte Ambiental d’aquest PAI preveia ni estudiava el possible drenatge del terreny, i s’està afectant directament la zona de protecció de Conca del Prat de Cabanes-Torreblanca, sense que la Confederació Hidrogràfica del Xúquer (Ministeri de Medi Ambient), ni cap altre organisme públic hagen estudiat ni autoritzat aquesta possibilitat. El PAI no afecta el perímetre de protecció del Prat (zona humida, LIC, ZEPA…etc), ja que aquest perímetre, curiosament, només existeix en la part oest del mateix, sent inexistent en el sud i nord, on es pretén desenvolupar, a escassos metres, actuacions urbanístiques de gegantina envergadura (com aquest PAI, d’1.500.000 metres quadrats aproximadament)

A l´estiu de 2006, i a pesar que el Prat estaven un dels seus nivells hídrics més baixos de la seua història a causa de la sequera, i la sobre explotació aqüífera del seu voltant, es podia vore com milers de litres d’aigua dolça eren bombats directament del subsòl de Torre La Sal fins a la mar per les pròpies sèquies de drenatge natural de Prat, és un fet escandalós.

La Conselleria, en un escrit emès l´11 de maig de 2007 , adverteix que davant la dessecació del Prat , la Unió Europea havia obert un expedient, donat que les actuacions de drenatge, no estaven previstes. Per això, la Conselleria reconeixia que la Declaració d´Impacte Ambiental (DIA) del PAI no contemplava en cap cas l´agressió que ha provocat al Prat (LIC, ZEPA; Xarxa Natura 2000, parc natural..etc), i se li va exigir a l´ajuntament de Cabanes que elaborara un Estudi Hidrogeològic, on vinguen detallades totes les possibles dessecacions i drenatges en les obres del PAI, una altre Estudi Hidrogeològic que contemple allò dispost en el Pla de Conca.

Davant la petició d´aquests informes, l´empresa va deixar de dessecar la zona. L´eurodiputat d´Iniciativa es va tornar a adreçar a la UE aquest estiu, per saber com s´havia resolt l´expedient obert. I la sorpresa ha estat que la Conselleria, sembla tindre amnèsia de les seues pròpies respostes. L´agressió es va aturar en agost de 2006, però per les denúncies dels ecosocialistes, que posaran de manifest de nou, davant de la UE, el que no ha dit el Consell.

Pregunta:

El año pasado se denunció ante la Comisión las actividades de drenaje en una zona objeto de obras de desarrollo urbanístico, donde se bombea agua que formaba parte del sistema de recarga de un lugar Natura 2000, denominado «Prat de Cabanes-Torreblanca», en la provincia de Castelló, en el Estado español. Esta zona ha sido designado por las autoridades españolas zona especial de protección (ZEPA), con arreglo a la Directiva 79/409/CEE(1), y se ha incluido también en el anexo de la Decisión 2006/613/CE(2) de la Comisión, de 19 de julio de 2006, por la que se adopta la lista de lugares de importancia comunitaria (LIC) de la región biogeográfica mediterránea de conformidad con la Directiva de hábitats (92/43/CEE(3)).

El lugar en cuestión alberga praderas húmedas y hábitats prioritarios de turberas calcáreas y lagunas costeras, que sirven de morada a diversas especies de aves, a especies de peces tales como Valencia hispánica, que es una de las especies prioritarias que figuran en los anexos II y IV de la Directiva de hábitats, y al reptil Emys orbicularis, incluido igualmente en dichos anexos.

Los hábitats antes mencionados, y en consecuencia las especies presentes en ellos, dependen de las aguas subterráneas. Por consiguiente, si es probable que las actividades de desecación en zonas vecinas al lugar tengan efectos negativos sobre los hábitats y las especies que en él se encuentran, debe llevarse a cabo una evaluación adecuada de conformidad con el artículo 6, apartado 3, de la Directiva de hábitats.

Por todo ello, la Comisión anunció la apertura de una investigación al respecto.

¿Qué conclusiones sacó la Comisión de esta investigación?

(1)

DO L 103 de 25.4.1979, p. 1.

(2)

DO L 259 de 21.9.2006, p. 1.

(3)

DO L 206 de 22.7.1992, p. 7.

Respuesta del Sr. Dimas en nombre de la Comisión (24.11.2008)

La Comisión entiende que, si es probable que las actividades descritas en la pregunta escrita tengan repercusiones negativas sobre el Lugar de Importancia Comunitaria ES0000060 «Prat de Cabanes-Torreblanca», debería llevarse a cabo una evaluación adecuada de conformidad con el artículo 6, apartado 3, de la Directiva de hábitats.

Las autoridades de medio ambiente regionales han publicado una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) en relación con este proyecto de desarrollo urbano. La conclusión a que llega dicha Declaración es que los impactos del proyecto sobre el LIC «Prat de Cabanes-Torreblanca» pueden considerarse aceptables, aunque se enuncian unas condiciones y restricciones específicas que deberán observarse para evitar posibles efectos negativos sobre el paraje.

La Comisión recibió la pregunta escrita E-4035/06 sobre este mismo asunto. En consecuencia, se puso en contacto con las autoridades españolas para solicitarles más información sobre la situación descrita en dicha pregunta en el contexto de la aplicación de la Directiva de hábitats. El análisis de las respuestas de fecha 11 de marzo y 14 de mayo de 2007 demuestra que las autoridades responsables de Natura 2000 pidieron al ayuntamiento que ampliara el estudio de impacto ambiental a fin de valorar los impactos del proyecto de desarrollo urbano y de las actividades de drenaje sobre el LIC ES0000060 «Prat de Cabanes-Torreblanca». La petición hacía hincapié en la necesidad de aportar información sobre la recogida de residuos, el vertido de aguas depuradas y la adopción de medidas paliativas para la protección de las aves. Posteriormente, y sobre la base de un proyecto alternativo elaborado de conformidad con los criterios y recomendaciones contenidos en la Declaración de Impacto Ambiental, las autoridades de medio ambiente regionales aprobaron el proyecto de desarrollo urbano.

Las autoridades españolas han informado de que se ha vigilado el cumplimiento de los requisitos y de que no ha habido obras en el perímetro de protección ni en la zona de amortiguación de la zona protegida. En la respuesta se subraya asimismo que no es cierto que se haya bombeado o drenado agua de la zona mencionada.

Basándose en las respuestas de las autoridades españolas, la Comisión considera que no hay indicios de que no se hayan respetado las disposiciones de la legislación comunitaria sobre medio ambiente. En consecuencia, la Comisión ha procedido a archivar el caso.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: