Europa respon a Iniciativa que manté oberta la investigació contra l´aeroport

Raül Romeva demanava ser informat de l´expedient obert per les irregularitats de l´aeroport, en especial per les obres sense DIA en la muntanya de Santa Bàrbara.

La Unió Europea, 11 mesos després d´haver rebut la documentació de “les autoritats espanyoles”, sobre les possibles irregularitats de l´aeroport de Castelló, sobre tot referides a les obres del mateix en la zona de Santa Bàrbara, fora de la DIA; continua estudiant-la per vore si continua amb la investigació o conclou l´expedient, segons ha respost el comissari europeu de Medi Ambient, Stavros Dimas, a la una pregunta formulada per l´eurodiputat d´Iniciativa, Raül Romeva.

Tot i que la complicitat entre el Govern Central, autonòmic i Diputació, ha estat total, a l´hora de donar per vàlids els cúmuls d´irregularitats que ha estat des del seu començament el projecte d´aeroport impulsat per Carlos Fabra, i per tant, s´estima que la documentació remesa per l´administració ha servit per justificar aquest projecte i les obres no reflexades en la Declaració d´Impacte Ambiental en la muntanya de Santa Bàrbara, la UE, continua estudiant-la, sense concloure ni decantar-se cap a cap costat, tot això, mentre l´atemptat ecològic de la desaparició de la muntanya referida i de la zona boscosa és ja una realitat de fa mesos.

Els ecosocialistes han vingut denunciat el despropòsit del projecte, que des del principi va optar per una ubicació errònia que està provocant tot els contratemps possibles i encariment constant, tot per un interès personal del vicepresident de la Diputació de vore´s beneficiat per l´afecció als seus terrenys; la destroça de Santa Bàrbara va ser l´enèsima improvisació de l´empresa Aerocas.

Per llegir les preguntes i respostes en format oficial:

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2008-5339+0+DOC+XML+V0//ES&language=ES

Pregunta feta per Raül Romeva:

A principios de 2007, la Comisión informó sobre la incoación de una nueva investigación relativa al aeropuerto de Castelló (Estado español) relacionada, entre otros con la aplicación de la normativa medioambiental de la CE, en particular de la Directiva 85/337/CEE del Consejo, de 27 de junio de 1985, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente, modificada por la Directiva 97/11/CE del Consejo, de 3 de marzo de 1997[i].

Según el anuncio de la Comisión, se iba a solicitar a las autoridades españolas información sobre los procedimientos en curso en la fecha ante tribunales españoles para determinar si se refieren a cuestiones relativas a la aplicación de la normativa comunitaria y para garantizar, si fuera necesario, que dicha normativa se aplique plenamente en este caso.

Por ello se pregunta:

¿Cuál ha sido el resultado de esta nueva investigación relativa al aeropuerto de Castelló?

Resposta:

E-5339/08ES

Respuesta del Sr. Dimas en nombre de la Comisión

(8.12.2008)

En el año 2007, la Comisión puso en marcha una investigación sobre el proyecto mencionado por Su Señoría y solicitó a las autoridades españolas información acerca de cómo la normativa de la UE ha sido aplicada por las autoridades competentes en relación con las obras de construcción en curso del Aeropuerto de Castellón.

La investigación se centró en verificar si algunas de las probables enmiendas del proyecto aprobadas por las autoridades competentes se ajustaban a las disposiciones de la Directiva 85/337/CEE del Consejo, de 27 de junio de 1985, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente, modificada por la Directiva 97/11/CE (en lo sucesivo denominada «Directiva relativa a la evaluación del impacto ambiental (EIA)»).

La respuesta de las autoridades españolas a las cuestiones planteadas por la Comisión se recibió el 24 de enero de 2008. Esta respuesta está siendo evaluada en la actualidad y, por consiguiente, la Comisión todavía no está en condiciones de decidir sobre la continuación o el cierre del procedimiento en curso hasta que la evaluación permita llegar a una conclusión al respecto.

10 de desembre de 2008.

Gabinet de Premsa d´Iniciativa del Poble Valencià 


[i] El  Aeropuerto de Castelló, impulsado por la Diputación Provincial,  se está construyendo en parte fuera de la zona que fue objeto de estudio de Impacto Ambiental (DIA 22 de febrero de 2001), por lo tanto, casi la mitad del proyecto carece de la preceptiva DIA habiendo arrasado zonas boscosas o incluso restos de monumentos artísticos como es el caso de una ermita.

En este proyecto se está vulnerando la legislación europea en lo que atañe al artículo 2 de la Directiva 85/337/CEE del Consejo relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente modificada por la Directiva 97/11/CE( DO L 73 de, los proyectos que puedan tener repercusiones importantes sobre el medio ambiente están sujetos a la obtención de una autorización y han de someterse a una evaluación en lo que se refiere a sus repercusiones. Estos proyectos se definen en el artículo 4 y en los anexos I y II de la Directiva.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: