Iniciativa du a les Corts el Pla d´Emergència del Serrallo per ser incomplet, i demana paralitzar qualsevol intent d´ampliació

Les diputades ecosocialistes recorde que el nou Pla d´Emergència exterior incompleix el Reial Decret 1254/1999

Les diputades d´Iniciativa a les Corts Valencianes, Mireia Mollà i Mònica Oltra, ha enregistrat avui una Proposició no de Llei, una sol·licitud documental, i un total de 26 preguntes al Consell, pels incompliments de la legalitat vigent per part del recentment aprovat Pla Especial d´Emergència del Serrallo, el perillòs polígon petroquímic del Grau de Castelló

A LA MESA DE LES CORTS

Mireia Mollà i Herrera, i Mònica Oltra i Jarque, Diputada i Síndica , respectivament, d´acord amb allò dispost en els articles 160 i següents del RCV,  presenten la següent Proposició No de Llei.

EXPOSICIÓ DE MOTIU

El Pla d’Emergència Exterior (PEE)del Serrallo de Castelló, incompleix la legalitat vigent, donat que no respecta allò que diu l’article 12 del RD. 1254/1999 (el qual fa referència a la planificació i ordenació del territori) , al no tindre en compte l’increment del risc per a la població que suposa l’augment d’instal·lacions perilloses en les indústries existent. S´hauria d´eixir per tant, l’anul·lació per part de les administracions de les ampliacions aprovades donat l’important augment de risc reconegut en l’establiment de les zones d’intervenció i alerta, amb el notable augment de número de població afectada així com d’establiments  públics afectats com a escoles, centres de salut, etc.

Al mateix temps l’increment quant a instal·lacions perilloses reconegudes com a tals, com són la instal·lació de l’empresa Infinitas Renovables i Quimegra en  la Dàrsena Sud del Port de Castelló, exigeix el replantejament del PEE donada la possibilitat d’un efecte dòmino en el cas que es produïsca un accident greu en qualsevol de les instal·lacions tant del Serrallo com de la Dàrsena Sud, tenint en compte la seua proximitat, així com la connexió de canonades amb transport de materials perillosos entre els dos complexos.

És precisament aquesta qüestió de l’efecte dòmino la que tampoc s’ha tingut en compte  a l’hora d’elaborar els escenaris i les zones d’intervenció, ja que no s’anomena en tot el PEE la qüestió de l’efecte dòmino, quelcom que exigeix la legislació vigent.

Són continues els indicis de noves fuges, que provoquen alarmant olors en la zona dels voltants del Serrallo, veint-se sovint “silencioses i callades ” intervencions dels equips de bombers i emergències, sense que transcedira a la premsa. Aquest és un indici clar de com de necessari és que es limite el creixement d’aquestes instal·lacions perilloses als limites que marca la llei, fent una interpretació rigorosa i que defenga els interessos de salut i seguretat de la població  del Grau i de la Platja d’Almassora, fins i tot la de la població de la capital Castelló, que també es veu afectada per les emissions tòxiques , enfront dels interessos d’aquests complexos petroquímics.

Per tot això, es presenta la següent

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

PRIMERA: Les Corts insten al Consell acordar a paralitzar qualsevol intent d´ampliació del polígon petroquímic del Serrallo, en especial la dàrsena Sud, pel risc per a la població que això genera.

SEGONA: Les Corts insten a al Consell a modificar el PEE del Serrallo, incloent totes les indústries existents en la zona, i contemplant l´anomenat efecte dominó, establint les preceptives distàncies de seguretat i mesures necessàries.

Corts, 14 de Gener de 2009

Signat. Mireia Mollà Mònica Oltra

14 de gener de 2009. Gabinet de Premsa d´Iniciativa del Poble Valencià 

RD 1254/1999 Article 12. Ordenació territorial i limitacions a la radicació dels establiments.

1. Els òrgans competents de les comunitats autònomes vetlaran perquè es tinguen en compte els objectius de prevenció d’accidents greus i de limitació de les seues conseqüències en l’assignació o utilització del sòl, mitjançant el control de:

a.       La implantació dels nous establiments.

b.       Les modificacions dels establiments existents previstos en l’article 10.

c. Les noves obres, realitzades en l’àmbit d’influència territorial que es derive de l’estudi de seguretat de l’establiment, com ara vies de comunicació, llocs freqüentats pel públic o zones per a vivendes, quan l’emplaçament o les obres executades pogueren augmentar el risc o les conseqüències de l’accident greu.

d. 2. Les polítiques d’assignació o utilització del sòl i altres polítiques pertinents, i els procediments d’aplicació de dites polítiques, tindran en compte la necessitat, a llarg termini, de mantindre les distàncies adequades entre, d’una banda, els establiments prevists en aquest reial decret i, d’una altra, les zones de vivenda, els edificis i les zones freqüentades pel públic, els aqueixos importants de transport tant com siga possible, les zones recreatives i les zones que presenten un interés natural particular de caràcter especialment sensible, així com la necessitat, pel que fa als establiments existents, d’adoptar mesures tècniques complementàries de conformitat amb l’article 5, a fi de no augmentar els riscs per a les persones.

3. Dins de la política de prevenció d’accidents i de limitació de les seues conseqüències, podrà establir-se l’exigència d’un dictamen tècnic sobre els riscs vinculats a l’establiment, amb caràcter previ a les decisions d’índole urbanística.

Incompliment, una vegada aprovat el PPE del Serrallo, d’aquest article 12 del RD1254/99

S’augmenten els riscs existents en augmentar, amb les ampliacions del coc de BP i les de UBE el ràdio de la zona d’intervenció en aproximadament  un terç del ràdio previst en l’anterior PEE

RD1196/2003.

Article 6. Ordenació territorial i limitacions a la radicació dels establiments.

L’article 12 del Reial Decret 1254/1999 destaca per a tots els establiments afectats la necessitat per part de les autoritats competents de les comunitats autònomes de tindre en compte en les seues polítiques d’assignació del sòl la implantació o modificació dels establiments afectats, i d’altra banda, la realització de noves obres en l’àmbit d’influència territorial de tals establiments. Així mateix, l’autoritat competent podrà exigir un dictamen tècnic sobre els riscs vinculats a l’establiment, amb caràcter previ a la presa de decisions.La necessitat mantindre distàncies de seguretat adequades, d’una banda, entre els establiments afectats, i d’una altra, les zones de vivenda, zones freqüentades pel públic i les zones que presenten un interés natural, s’hauria d’integrar en totes aquelles polítiques que requerisquen la consideració del possible ús de zones adjacents a aquests establiments.

A l’hora de definir aquestes distàncies de seguretat podran seguir-se diferents mètodes d’avaluació, sempre a criteri de l’autoritat competent *.

Amb caràcter general, s’estableix el mètode basat en les conseqüències, que avalua les que puguen derivar-se d’un nombre de successos accidentals concebibles, sense quantificar la seua probabilitat.

L’autoritat competent, si el cas ho requereix, o a criteri de l’industrial, amb l’acord previ amb aquella, podrà establir la utilització del mètode basat en l’avaluació del risc, en el que es realitza una anàlisi de les conseqüències dels accidents potencials i s’estima la probabilitat que aquests ocórreguen.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: